หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินกู้จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอส.เค.เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทละ 1,000 ,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในอัตราดอกเบี้ย 0 %

โดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ตลอดระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้อีกร้อยละร้อย ยังไม่พอ ในส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีต่อไปได้อีก


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562