หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0%

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.มีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นย้ำการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะพนักงานของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้จัดโครงการปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบกิจการเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม

หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบไม่คิดดอกเบี้ย มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ส.ค.62 หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะปรับอัตราเป็นร้อยละ 3

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดสรรเงินให้กู้ยืม
จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 70 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อนำไปใช้
ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว 15 แห่ง เป็นเงิน 11,140,000 ล้านบาท ซึ่งการให้กู้ยืม ในครั้งนี้อยู่ในช่วงของการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากร มุ่งเน้นให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) จึงได้มีมาตรการจูงใจเชิญชวนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ร้อยละร้อยแล้ว ยังสามารถนำจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกด้วย
นอกจากนี้ นายสุทธิ กล่าวว่า กพร. ได้มีเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการ และศูนย์ทดสอบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้มอบเงินกว่า 70,000 บาท ให้สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมาส่วนที่เกินร้อยละ70 ได้รับเงินอุดหนุน 200 บาทต่อคน และผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 100 คนขึ้นไปได้รับเงินอุดหนุน 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว ทั้งสิ้น 8 แห่งด้วยกัน
“การยื่นคำขอ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้เวลาพิจารณาไม่นาน ยื่นคำขอได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร.13 กทม.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โทร. 0 2643 6039 หรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.dsd.go.th/sdpaa  ทั้งนี้ไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นดีๆ ที่ กพร.มีความยินดีมอบให้” อธิบดี กพร.กล่าว


ว้นที่ข่าว : 05/08/2562