หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งที่5/62

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

กพร.ประชุมพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งที่5/62
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งที่ 5 / 2562 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาคำขอและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ แก่ผู้ประกอบการ 25 บริษัท ในวงเงิน18,208,050 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ซึ่งได้ตรวจทานแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้วและพิจารณารายงานผลการให้กู้ยืมประจำปีงบประมาณ2562 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 


ว้นที่ข่าว : 30/07/2562