หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562
(26 กรกฎาคม 2562) นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประมาณการรายรับรายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 


ว้นที่ข่าว : 30/07/2562