หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชุม

...
...
...
...

ประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อมพร โศจิพลกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกองทุน/ลูกจ้างกองทุน ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 18/07/2562