หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุม

...

ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
(13 กรกฏาคม 2562) นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีคุณนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ คุณศักดิ์ดา หวานแก้ว จากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย คุณธนัญ อุ่นโกมล จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการและกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองส่งเสริมฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมนำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป


ว้นที่ข่าว : 18/07/2562