หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ว้นที่ข่าว : 03/07/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด