หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

การอบรมด้านแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2563 เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนแม่บทสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งการดำเนินการของกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานยังต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0 และแผนแม่บทด้านแรงงาน 2560-2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าอบรมจำนวน 40 คน เป็นต้น ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 

 


ว้นที่ข่าว : 12/06/2562