หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
(15 พฤษภาคม 2562) นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 บริษัท เป็นเงิน 6,105,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 15/05/2562