หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
(22 มีนาคม 2562) นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 บริษัท เป็นเงิน 5,100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562