หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สัมมนาลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ
(11 มีนาคม 2562) นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางเอื้อมพร โศจิพลกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยายหัวข้อ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และทีมวิทยากรจากภาคเอกชนร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 141 คน สัมมนาระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

 


ว้นที่ข่าว : 19/03/2562