หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 18/02/2562
ไฟล์แนบ ::สัญญาเลขที่ 037/2562 ดาวน์โหลด