หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรม "กฎหมายแรงงานเชิงบูรณาการ"

ข่าวฝึกอบรม

...

การฝึกอบรม "กฎหมายแรงงานเชิงบูรณาการ" ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  ชลบุรี เมื่อวันที่  ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 


ว้นที่ข่าว : 30/06/2558