หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การสัมมนาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการรองรับประชาคมอาเซียน

ข่าวฝึกอบรม

...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการรองรับประชาคมอาเซียน  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดย นายธีรวัฒน์ ทองน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดอุดรธานี


ว้นที่ข่าว : 30/06/2558