ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถานที่ติดต่อ

 • กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • งานรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
  โทร. 02 2451707 (เคาร์เตอร์ ต่อ 415) (ผู้ตรวจรับรองหลักสูตร, นายทะเบียน ต่อ 415,416,417)
 •  งานประเมินเงินสมทบ
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 416
 • งานติดตามสถานประกอบการ 
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 416
 • สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Services 
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 415,416
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทร. 02-643-4977
 • ฝ่ายการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3217
 • ฝ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3649
 • กลุ่มบริหารกองทุน (เงินอุดหนุนและเงินกู้)
  โทร. 02-6436039
 • กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์
  โทร. 02-246-1937
 • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-2365 โทรสาร. 02-245-3700

เว็บไซต์ : 

แผนที่เดินทาง :