ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล