หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีก 122 113 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 109 103 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 99 93 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 155 150 27/07/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf แนวปฎบัติการับค่าธรรมเนียม 233 226 02/06/2558 02/06/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 124 117 02/06/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน word สัญญายืมเงิน 205 192 30/04/2558 06/05/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน excel ประมาณการเดินทางไปราชการ 206 194 30/04/2558 13/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน word ใบสำคัญรับเงิน 325 259 30/04/2558 13/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน excel ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 277 235 30/04/2558 13/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน excel แบบฟอร์มทำงานล่วงเวลา 181 168 30/04/2558 13/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน word แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร 129 119 30/04/2558 06/05/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 49 - 60 จากทั้งหมด 65 รายการ