หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน excel แบบรายชื่อผู้รับการฝึกอบรม กรณีฝึกเอง (ฝย/ฝป 3) 727 408 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน excel แบบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่าย การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานฯ กรณีฝึกเอง (ฝย/ฝป 2-1) 499 295 18/12/2558 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน excel แบบคำขอรับการรับรองหลักสูตรฯ ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 1) 409 250 18/12/2558 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน word แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (สท.8) 432 246 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน word แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท.1) 278 170 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน word หนังสือมอบอำนาจ 761 433 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน word แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ(สท1) 217 135 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน word หนังสือมอบอำนาจ 239 154 18/12/2558 18/12/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 165 158 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 182 175 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 94 86 27/07/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 136 126 27/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 37 - 48 จากทั้งหมด 65 รายการ