หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน pdf การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 103 95 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf เงินกู้ยืม 297 286 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-2 77 69 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-1 69 61 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ระเบียบคณะกกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. 2558 85 75 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 101 81 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 (ฉบับสมบูรณ์) 86 70 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศคณะกรรมการผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 77 63 18/12/2558 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ 81 69 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศกระทรวงแรงงาน - สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 97 77 18/12/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศกระทรวงแรงงาน - กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการ 84 67 18/12/2558 18/12/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน excel แบบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกฯ (ฝย/ฝป2-2) 583 328 18/12/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 25 - 36 จากทั้งหมด 65 รายการ