หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ผลการเบิกจ่าย excel ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62) 27 0 13/03/2562 ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย excel ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2561(ตค60-กย61) 136 102 13/03/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน folder แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน 849 744 26/02/2562 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 542 473 11/02/2562 ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย excel รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค 2560 - ก.ค 2561 149 89 14/08/2561 14/08/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder แบบฟอร์มเอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 2269 1624 01/06/2561 01/06/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน folder แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1156 1085 16/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder ยุทธศาสตร์ชาติ 3ปี ว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามทุจริต 210 147 15/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน DSD ZERO COPURATION 247 202 15/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 159 98 15/03/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรผ่านระบบ (e-service) folder คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบ (e-service) 4267 4165 06/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารงานรับรองความรู้ความสามารถ folder แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.10) 207 176 24/04/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 65 รายการ