หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ผลการเบิกจ่าย excel ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62) 28 0 13/03/2562 ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย excel ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2561(ตค60-กย61) 139 105 13/03/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน folder แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน 870 760 26/02/2562 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 838 768 11/02/2562 ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย excel รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค 2560 - ก.ค 2561 154 93 14/08/2561 14/08/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder แบบฟอร์มเอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 2312 1643 01/06/2561 01/06/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน folder แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1174 1102 16/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder ยุทธศาสตร์ชาติ 3ปี ว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามทุจริต 744 480 15/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน DSD ZERO COPURATION 540 455 15/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ folder ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 449 357 15/03/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรผ่านระบบ (e-service) folder คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบ (e-service) 4571 4469 06/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารงานรับรองความรู้ความสามารถ folder แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.10) 211 180 24/04/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 65 รายการ