ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายกิตติ - ภูศรี 1 มกราคม 2539 - 1 ธันวาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
ศักดิ์ชัย - พลสรรพสิทธิ์ 1 ธันวาคม 2542 - 4 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นายเจริญ - ยิ่งล้ำ 4 กันยายน 2543 - 15 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นายสัณหพจน์ - บางต่าย 7 มกราคม 2551 - 9 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นางสาวภัทรพร - สมันตรัฐ 9 พฤศจิกายน 2552 - 14 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นายสัณหพจน์ - บางต่าย 1 กันยายน 2554 - 2 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นายเชาวฤทธิ์ - รัตนรังษี 1 มิถุนายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นางสาวสุขศรี - ไล่กสิกรรม 1 ธันวาคม 2559 - 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
นายโกเมศ - ปิยะพันธ์ุ 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ