ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
กพร. พัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิระบบเซนเซอร์ ต้าน COVID-19
ว้นที่ข่าว : 05/05/2563
ตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้แก่สภากาชาดไทย
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
สนพ.สตูล เป็นวิทยากรฝึกอบรม การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 05/03/2563
สนพ.สตูล มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้นโยบาย"สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่าให้ ด้วยรักจากใจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน"
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ว้นที่ข่าว : 29/11/2562
กิจกรรมจิตอาสา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสตูล
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
โครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2 มีนาคม 2562)
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
สนพ.สตูล จัดกิจกรรม 5 ส. ตามประกันคุณภาพหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สนพ.สตูล จัดประชุม กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 31/01/2562
ประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 21 พ.ย. 61
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
มอบป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (19 พฤษภาคม 61)
ว้นที่ข่าว : 09/05/2561
สนพ.สตูล ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (28 มกราคม 2561)
ว้นที่ข่าว : 28/01/2561
สนพ.สตูล ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (27 มกราคม 2561)
ว้นที่ข่าว : 27/01/2561
ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (17 มกราคม 2561)
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (28 ธันวาคม 2560)
ว้นที่ข่าว : 29/12/2560
ฝึกอบรมอาชีพผู้ต้องขัง (18 - 22 ธ.ค. 60)
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 148 รายการ