มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
...
...
...
...

        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2562 และได้จัดมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รับมอบฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  


ว้นที่ข่าว : 28/5/2562 17:27:39
ปิดหน้าจอ