หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559

จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 20 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 กรกฎาคม 2559