หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559

จำนวน 14 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
13 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
14 กรกฎาคม 2559