หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานขายและบริการ
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานขายและบริการ
รายละเอียด

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกยกระดับ สาขา เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานขายและบริการ ให้กับ บริษัท ทวินซัน จำกัด 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
15 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 มิถุนายน 2559