หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รายละเอียด

 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน  19 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
3 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 พฤษภาคม 2559