หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สตูล จัดฝึกอบรม หัวข้อ การขับขี่อย่างปลอดภัย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
สนพ.สตูล ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มุ่งสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน วันนี้ (25 ธ.ค. 62) สนพ.สตูล จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ ป้องกัน รวมถึงสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่ สนพ.สตูล จำนวน 60 คน โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด และบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด โดยมีนายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี
ว้นที่ข่าว : 25/12/2562