หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ)

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ)

...
...
...
...
...
...
...

      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จับมือธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่1  ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 62 เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธ.ค. 62 เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล


ว้นที่ข่าว : 22/12/2562