หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ (ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคสตูล)

ทดสอบมาตรฐานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ (ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคสตูล)

...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1  ให้กับศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 5 คน


ว้นที่ข่าว : 29/11/2562