หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมจิตอาสา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสตูล

กิจกรรมจิตอาสา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสตูล

              วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นำโดยนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ณ บริเวณตลาดนัดดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ


ว้นที่ข่าว : 08/11/2562