หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

    วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้โดยนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย  กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้เข้าร่วมฯ ดำเนินการซ่อมแซม-ทาสี โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และกิจกรรมการดำเนินการฝึกอาชีพ สาขาการจักสานคลุ้ม จำนวน ๑ รุ่น ๒๕ คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานต้นคลุ้ม บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


ว้นที่ข่าว : 22/08/2562