หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของสำนักงานฯ  และนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยเทคนิคสตูล รวมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแรงงานให้มีความสามารถในการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และส่งเสริมให้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น


ว้นที่ข่าว : 06/03/2562