หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
มอบวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพละงู

มอบวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพละงู

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 1 ก.พ. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการฯ และวิทยาลัยการอาชีพละงู โดยนางสาวเลิศลักษณ์ สมภู ผู้อำนวยการฯ ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวม 38 คน ใน 3 สาขา ดังนี้

   1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

   2. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

   3. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่แพร่หลายและสนับสนุนให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบฯ ด้วย


ว้นที่ข่าว : 01/02/2562