หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล


นายโกเมศ ปิยะพันธ์ุ
ชื่อ - นามสกุล : นายโกเมศ ปิยะพันธ์ุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-