หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 2 พฤศจิกายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 2 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
5 ช่างเชื่อมทิก 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
6 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 7 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
7 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 7 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ