หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
2 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
3 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 17 มีนาคม 2563 21 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ