สำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563
 
สำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563

เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำจังหวัดสระบุรี

 

ไฟล์แนบ :: 54_Images_CCI11152018_15112561102804_.jpg ดาวน์โหลด