ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี่

ที่    542  /2561

เรื่อง  นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

 

ไฟล์แนบ :: 54_File_CCF01242019_24012562155523_.pdf ดาวน์โหลด