พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559
 
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบ :: 54_File_king-speech-2559apr01_11052559164809_.pdf ดาวน์โหลด