สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายโชติเดชา - วันธนภูมิ
-
: เข้ารับการฝึกจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี สาขาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2551 และหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2555
นางสาวทองสุข - ปิ่นแก้ว
-
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ปี 2552
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ