ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

พระราชบัญญัติ จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
117
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
มอบอำนาจการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
52
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ