หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 140 113 20/12/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ jpg ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 368 342 14/06/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ jpg เดือน พฤษภาคม 190 171 30/05/2560 ดาวน์โหลด
ฝยฝป3 folder ฝยฝป3 308 236 16/03/2560 ดาวน์โหลด
ตารางการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน 60 วัน ปีปฏิทิน 2560 pdf ตารางการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน 60 วัน ปีปฏิทิน 2560 507 459 13/01/2560 ดาวน์โหลด
การยื่นส่งเงินสมทบ(สท.2)ประจำปี 2559 folder การยื่นส่งเงินสมทบ (สท.2) ประจำปี 2559 1148 935 12/01/2560 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรอง 2559 pdf หนังสือรับรอง รอบที่ 2/2559 698 696 27/04/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรอง 2559 pdf หนังสือรับรอง รอบที่ 1/2559 399 397 18/03/2559 ดาวน์โหลด
แผนการฝึกอบรม ประจำเดือน มีนาคม folder แผนการฝึกอบรมประจำ เดือนมีนาคม 1033 1029 26/02/2559 ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ พรบ.2545 folder โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ พรบ.2545 2953 2948 23/02/2559 ดาวน์โหลด
แบบแนบท้ายประกาศ+รายละเอียดฝึกเตรียมปรับใหม่ฯ.doc word แบบแนบท้ายประกาศ+รายละเอียดฝึกเตรียมปรับใหม่ฯ.doc 276 274 25/01/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ป 221 708 694 22/01/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 54 รายการ