ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


 
หัวข้อข่าว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
สนพ.สระบุรี จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท พัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.สระบุรี มอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้ายกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/11/2561
ปิดหน้าจอ