ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระบุรี เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
สนพ.สระบุรี พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 21/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 20/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ว้นที่ข่าว : 15/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 14/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 05/11/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
สนพ.สระบุรี จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท พัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.สระบุรี มอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้ายกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/11/2561
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ