ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุ
ว้นที่ข่าว : 06/07/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยวิธีตกลง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2560
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 5 ส ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2560 จำนวน 15 รายการ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 94 รายการ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 13/09/2559
ราคากลาง ซ่อมแซมกระจกอาคารฝึกอบรมและซ่อมแซมกันนกอาคารฝึกกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 05/09/2559
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ห้องพักครู 1 และ 2 โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 23/08/2559
ราคากลาง ซื้อวัสดุ(สำรอง)ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพิ่มเติม จำนวน 200 คน โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 26/07/2559
ราคากลาง ซื้อเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 15/06/2559
ราคากลาง ซื้อวัสดุ (สำรอง) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 15/06/2559
ราคากลาง จัดจ้างงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบนอกศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี (การดำเนินการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน) โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 14/06/2559
ราคากลาง ซื้อวัสดุการเตรียมการจัดทำบูทฝึกช่างไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 14/06/2559
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ