ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเปิด ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-2062 สระบุรี (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุ
ว้นที่ข่าว : 06/07/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยวิธีตกลง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2560
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 5 ส ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2560 จำนวน 15 รายการ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 94 รายการ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 13/09/2559
ราคากลาง ซ่อมแซมกระจกอาคารฝึกอบรมและซ่อมแซมกันนกอาคารฝึกกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 05/09/2559
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ห้องพักครู 1 และ 2 โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 23/08/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 25 รายการ