ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระบุรี พัฒนาฝีมือผู้ประสบเหตุวาตภัย
ว้นที่ข่าว : 04/07/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 26/11/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมและบริการ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 02/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 19/10/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัอฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อรองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 24/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
ว้นที่ข่าว : 21/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 06/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/08/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 29 รายการ