ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 02/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 19/10/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัอฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อรองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 24/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
ว้นที่ข่าว : 21/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 06/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมแม็กระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 27/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมให้กับพนักงานของ บริษัท โกลบอล เมทัล เพ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาขน สาขาช่างเชื่อมทิกและช่างเชื่อมไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 24/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องกลึง-กัด ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 13/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาระบบช่างไฟฟ้า จำนวน 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 06/07/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท คาร์กิลล์มีนส์ ไทยแลนด์ จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 50 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 06/07/2558
ฝึกอบรมเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก
ว้นที่ข่าว : 11/02/2558
พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงการพื้นฐานคมนาคมฯ สาขาพนักงานควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ (เครื่องยนต์)
ว้นที่ข่าว : 10/02/2558
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ