ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ. สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
สนพ. สระบุรี ฝึกทักษะสร้างอาชีพผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 07/01/2563
สนพ.สระบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 25/12/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าสร้างความเข้าใจ" โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ"
ว้นที่ข่าว : 23/12/2562
ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
สนพ.สระบุรี สัมมนาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
สนพ.สระบุรี ร่วมส่งเสริมเครื่อข่ายความรู้ KBO และสร้างเครือข่าย
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สนพ.สระบุรี รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 62
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สนพ.สระบุรี ให้บริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 21/11/2562
สนพ.สระบุรี ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
ว้นที่ข่าว : 21/11/2562
จังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
ว้นที่ข่าว : 20/11/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 05/11/2562
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 04/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 04/11/2562
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 04/11/2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
สนพ.สระบุรี ให้บริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สนพ.สระบุรี ให้บริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 420 รายการ