ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ปฎิบัตการคลังสินค้าระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเครือจ่ายสัญจรและศึกษาดูงาน บริษัท หินอ่อน จำกัด
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม สาขา หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (รุ่น 4)
ว้นที่ข่าว : 09/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม สาขา เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ว้นที่ข่าว : 04/05/2561
สนพ. สระบุรี ร่วมโครงการ สร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ. สระบุรี ร่วมโครงการงานสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมกิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.สระบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถฯ
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
สนพ.สระบุรี มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
สนพ.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสระบุรี
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
สนพ.สระบุรี พัฒนาทักษะแรงงานรองรับพลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ Green Jobs
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.สระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.สระบุรี ร่วมกับ กฟภ.พระพุทธบาท เดินหน้า “โครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้า” สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.สระบุรี พัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.สระบุรี พัฒนาทักษะแรงงานรองรับพลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ Green Jobs
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.สระบุรี ร่วมกิจกรรม"ผวจ.พบและเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองสระบุรี ฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ คืนคนดีสู่สังคม จังหวัดสระบุรี
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
ขอเชิญ สถานประกอบกิจการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการสู่ Thailand 4.0 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และ (ฉบับ 2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 03/02/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 342 รายการ