สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
...
...
...
...
...

6 ธ.ค. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขา ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 
60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ บริษัทเบทเตอร์แฮนดลิ้ง จำกัด อ.วิหารแดง จ.สระบุรี


ว้นที่ข่าว : 6/12/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ